Sabtu, 7 Februari 2015

Dunia dan Segala Isinya Lebih Hina daripada Bangkai Kambing

Saban hari kita bekerja siang dan malam untuk mengejar dunia dan jarang sekali memikirkan hal-ehwal akhirat. Tazkirah sebentar tadi mengingatkan kami semua berkenaan kedudukan ilmu. Kita sedia maklum bahawa ilmu itu wajib dipelajari. Namun, barangkali kita lebih mementingkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia sahaja tanpa memikirkan manfaatnya untuk akhirat.

Ada ibu bapa akan berpesan kepada anak-anak agar belajar tinggi-tinggi. Untuk apa? Macam-macamlah sebabnya. Kebiasaan yang akan kita dengar adalah untuk mendapat kerja yang gajinya tinggi-tinggi juga. Di universiti, kita belajar macam-macam. Mekanisme itulah, mekanisme inilah, teori itulah, teori inilah, falsafah itulah, falsafah inilah, dan macam-macam lagi. Tapi, kalau hanya bermatlamat untuk dunia sahaja, dunia sahajalah titik noktahnya. Sedangkan Al-Qur'an mengajak kita untuk ber'akhirat' sambil bekerja di dunia.

Pesan Nabi (sallallaahu a'alaihi wa sallam) dalam kisah di bawah hendaklah membentuk pegangan kita yang sebetulnya berkenaan kehidupan di dunia.

Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir ibn 'Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat yang terkemuka pada zaman Rasulullah (sallallaahu 'alaihi wa sallam). Hadith ini terdapat dalam Sahih Muslim (rujukan: 2957 a) seperti berikut:

Suatu hari Rasulullah (sallallahu 'alaihi wasallam) mendatangi pasar bersama para sahabat dan melewati bangkai anak kambing yang telinganya kecil, buta dan tuli. Rasulullah menarik telinganya, seraya berkata: "Siapa antara kalian yang ingin membeli ini dengan harga satu dirham?"

Sahabat menjawab: "Kami tidak menginginkannya sedikitpun, apa gunanya untuk kami?"

Rasulullah bertanya lagi: "Maukah kalian diberi percuma?"

Sahabat menjawab: "Demi Allah, kalau pun kambing itu hidup pastilah tidak ada yang mahu kerana cacat. Apalagi sekarang yang sudah jadi bangkai?"

Kemudian Rasulullah bersabda: "Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai ini di mata kalian."

Sumber: Sunnah.com (riwayat Sahih Muslim, rujukan 2957 a).

Semoga Allah mengkayakan kita semua dengan kelapangan masa untuk menambah ilmu lalu mendekatkan diri kepada-Nya.